Download ranking
QUAN Meixiang1, PIAO Songhao1,2, LI Guo1 [Abstract] Viewed(16319) [PDF:1156KB] Downloaded(14943)  [HTML]
WANG Chao, LIU Yiqun, MA Shaoping [Abstract] Viewed(12909) [PDF:2157KB] Downloaded(14778)  [HTML]
XU RongJIANG Feng YAO Hong-xun [Abstract] Viewed(11461) [PDF:695KB] Downloaded(12677)  [HTML]
SONG Wanru, ZHAO Qingqing, CHEN Changhong, GAN Zongliang, LIU Feng [Abstract] Viewed(14682) [PDF:2004KB] Downloaded(11378)  [HTML]
WANG Guo-yin12ZHANG Qing-hua12, HU Jun1 3[Abstract] Viewed(13176) [PDF:482KB] Downloaded(11322)  [HTML]
XU Yu-ru, PANG Yong-jieGAN Yong, SUN Yu-shan [Abstract] Viewed(12430) [PDF:733KB] Downloaded(11228)  [HTML]
WANG Kejun, ZHAO Yandong, XING Xianglei [Abstract] Viewed(15155) [PDF:5715KB] Downloaded(10872)  [HTML]
XIAO Ren-bin1,2 CAO Peng-bin2,3 LIU Yong4 [Abstract] Viewed(8179) [PDF:860KB] Downloaded(10327)  [HTML]
MO Lingfei, JIANG Hongliang, LI Xuanpeng [Abstract] Viewed(14974) [PDF:936KB] Downloaded(10324)  [HTML]
LIU Ding, GUO Lan-bin, YANG Yan-xi [Abstract] Viewed(9660) [PDF:469KB] Downloaded(9859)  [HTML]
CHANG Liang, ZHANG Weitao, GU Tianlong, SUN Wenping, BIN Chenzhong [Abstract] Viewed(12255) [PDF:782KB] Downloaded(9731)  [HTML]
HE Hua-an1, HE Zhi-tao2, WANG Hua1 [Abstract] Viewed(9696) [PDF:506KB] Downloaded(9478)  [HTML]
LIU Shuaishi, CHENG Xi, GUO Wenyan, CHEN Qi [Abstract] Viewed(13134) [PDF:1012KB] Downloaded(9207)  [HTML]
LIU Bing1,2, LI Ruilin1,2, FENG Jufu1,2 [Abstract] Viewed(12620) [PDF:4251KB] Downloaded(8677)  [HTML]
MIAO Duoqian1, ZHANG Qinghua2, QIAN Yuhua3, LIANG Jiye3, WANG Guoyin2, WU Weizhi4, GAO Yang5, SHANG Lin5, GU Shenming4, ZHANG Hongyun1 [Abstract] Viewed(16528) [PDF:1797KB] Downloaded(8313)  [HTML]
FANG Yong-chunぁ [Abstract] Viewed(7056) [PDF:316KB] Downloaded(8311)  [HTML]
CAO Zheng1ZHANG Xue-ping2CAO Xie-dong3YIN Xin2WANG Dong4 [Abstract] Viewed(9104) [PDF:312KB] Downloaded(7890)  [HTML]
WANG Long, FU Feng, CHEN Xiao-jie, WANG Jing, WU Bin, CHU Tianguang, XIE Guang-ming [Abstract] Viewed(10279) [PDF:1177KB] Downloaded(7134)  [HTML]
WANG Yajie, QIU Hongkun, WU Yanyan, LI Fei, YANG Zhoufeng [Abstract] Viewed(15737) [PDF:1884KB] Downloaded(7119)  [HTML]
HU Yue1, LUO Dongyang1, HUA Kui1, LU Haiming2, ZHANG Xuegong1,3 [Abstract] Viewed(11992) [PDF:1624KB] Downloaded(7020)  [HTML]
WANG Xue-ning1CHEN Wei1,ZHANG Men2,XU Xin1,HE Han-gen1[Abstract] Viewed(6702) [PDF:504KB] Downloaded(6932)  [HTML]
LI Hai-feng1, DU Jun-ping2 [Abstract] Viewed(6596) [PDF:222KB] Downloaded(6907)  [HTML]
YANG Tian-tian1, LIU Zhi-yuan1, CHEN Hong2, PEI Run1  [Abstract] Viewed(7104) [PDF:355KB] Downloaded(6789)  [HTML]
ZHANG Yu, LIU Shu-huaぁ [Abstract] Viewed(6362) [PDF:378KB] Downloaded(6570)  [HTML]
YE Zhi-fei1WEN Yi-min 2LU Bao-liang 1,3 [Abstract] Viewed(11948) [PDF:241KB] Downloaded(6551)  [HTML]
MO Hong-wei1ZUO Xing-quan2BI Xiao-jun3 [Abstract] Viewed(8354) [PDF:311KB] Downloaded(6270)  [HTML]
WANG Hong-ding, TONG Yun-hai, TAN Shao-hua, TANG Shi-wei, Y ANG Dong-qing [Abstract] Viewed(10852) [PDF:324KB] Downloaded(6180)  [HTML]
YI Lei, PAN Zhisong, QIU Junyang, XUE Jiao, REN Huifeng [Abstract] Viewed(7884) [PDF:1101KB] Downloaded(5999)  [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems