Browse ranking
MIAO Duoqian1, ZHANG Qinghua2, QIAN Yuhua3, LIANG Jiye3, WANG Guoyin2, WU Weizhi4, GAO Yang5, SHANG Lin5, GU Shenming4, ZHANG Hongyun1 [Abstract] Viewed(16911) [PDF:1797KB] Downloaded(8627)  [HTML]
QUAN Meixiang1, PIAO Songhao1,2, LI Guo1 [Abstract] Viewed(16747) [PDF:1156KB] Downloaded(15238)  [HTML]
WANG Yajie, QIU Hongkun, WU Yanyan, LI Fei, YANG Zhoufeng [Abstract] Viewed(16203) [PDF:1884KB] Downloaded(7427)  [HTML]
WANG Kejun, ZHAO Yandong, XING Xianglei [Abstract] Viewed(15582) [PDF:5715KB] Downloaded(11226)  [HTML]
MO Lingfei, JIANG Hongliang, LI Xuanpeng [Abstract] Viewed(15474) [PDF:936KB] Downloaded(10622)  [HTML]
SONG Wanru, ZHAO Qingqing, CHEN Changhong, GAN Zongliang, LIU Feng [Abstract] Viewed(15092) [PDF:2004KB] Downloaded(11777)  [HTML]
WANG Guo-yin12ZHANG Qing-hua12, HU Jun1 3[Abstract] Viewed(13526) [PDF:482KB] Downloaded(11600)  [HTML]
LIU Shuaishi, CHENG Xi, GUO Wenyan, CHEN Qi [Abstract] Viewed(13500) [PDF:1012KB] Downloaded(9488)  [HTML]
WANG Chao, LIU Yiqun, MA Shaoping [Abstract] Viewed(13252) [PDF:2157KB] Downloaded(15046)  [HTML]
XU Chang-ming, NAN Xiao-fei, WANG Jiao, XU Xin-he [Abstract] Viewed(13156) [PDF:392KB] Downloaded(5324)  [HTML]
CHEN Jian-mei, LIN Hong-fei, YANG Zhi-haoぁ [Abstract] Viewed(13072) [PDF:331KB] Downloaded(6145)  [HTML]
LIU Bing1,2, LI Ruilin1,2, FENG Jufu1,2 [Abstract] Viewed(13005) [PDF:4251KB] Downloaded(9011)  [HTML]
XU Yu-ru, PANG Yong-jieGAN Yong, SUN Yu-shan [Abstract] Viewed(12734) [PDF:733KB] Downloaded(11598)  [HTML]
CHANG Liang, ZHANG Weitao, GU Tianlong, SUN Wenping, BIN Chenzhong [Abstract] Viewed(12634) [PDF:782KB] Downloaded(10180)  [HTML]
WANG Zhong1,2, LIU Gui-quan1,2,CHEN En-hong1,2[Abstract] Viewed(12612) [PDF:429KB] Downloaded(6131)  [HTML]
HU Yue1, LUO Dongyang1, HUA Kui1, LU Haiming2, ZHANG Xuegong1,3 [Abstract] Viewed(12418) [PDF:1624KB] Downloaded(7391)  [HTML]
YE Zhi-fei1WEN Yi-min 2LU Bao-liang 1,3 [Abstract] Viewed(12233) [PDF:241KB] Downloaded(6817)  [HTML]
XU RongJIANG Feng YAO Hong-xun [Abstract] Viewed(11830) [PDF:695KB] Downloaded(12986)  [HTML]
WANG Hong-ding, TONG Yun-hai, TAN Shao-hua, TANG Shi-wei, Y ANG Dong-qing [Abstract] Viewed(11325) [PDF:324KB] Downloaded(6451)  [HTML]
ZENG Hualin1,2, HUANG Yuxuan1,2, CHAO Fei1,2, ZHOU Changle1,2 [Abstract] Viewed(11160) [PDF:1103KB] Downloaded(6062)  [HTML]
LIU Jia CHEN Zeng-qiang LIU Zhong-xin [Abstract] Viewed(10833) [PDF:1042KB] Downloaded(5434)  [HTML]
PAN Jiahui1, HE Zhipeng1, LI Zina2, LIANG Yan1, QIU Lina1 [Abstract] Viewed(10702) [PDF:4525KB] Downloaded(6030)  [HTML]
WANG Long, FU Feng, CHEN Xiao-jie, WANG Jing, WU Bin, CHU Tianguang, XIE Guang-ming [Abstract] Viewed(10623) [PDF:1177KB] Downloaded(7433)  [HTML]
GONG Zhenting1,2, CHEN Guangxi1,2, REN Xiali1,2, CAO Jianshou1,2 [Abstract] Viewed(10175) [PDF:3810KB] Downloaded(5246)  [HTML]
HE Hua-an1, HE Zhi-tao2, WANG Hua1 [Abstract] Viewed(10081) [PDF:506KB] Downloaded(9714)  [HTML]
LIU Ding, GUO Lan-bin, YANG Yan-xi [Abstract] Viewed(9952) [PDF:469KB] Downloaded(10155)  [HTML]
CAO Zheng1ZHANG Xue-ping2CAO Xie-dong3YIN Xin2WANG Dong4 [Abstract] Viewed(9374) [PDF:312KB] Downloaded(8212)  [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems