Browse ranking
QUAN Meixiang1, PIAO Songhao1,2, LI Guo1 [Abstract] Viewed(13236) [PDF:1156KB] Downloaded(12742)  [HTML]
MIAO Duoqian1, ZHANG Qinghua2, QIAN Yuhua3, LIANG Jiye3, WANG Guoyin2, WU Weizhi4, GAO Yang5, SHANG Lin5, GU Shenming4, ZHANG Hongyun1 [Abstract] Viewed(13169) [PDF:1797KB] Downloaded(5917)  [HTML]
WANG Yajie, QIU Hongkun, WU Yanyan, LI Fei, YANG Zhoufeng [Abstract] Viewed(12481) [PDF:1884KB] Downloaded(4950)  [HTML]
MO Lingfei, JIANG Hongliang, LI Xuanpeng [Abstract] Viewed(12320) [PDF:936KB] Downloaded(8021)  [HTML]
WANG Kejun, ZHAO Yandong, XING Xianglei [Abstract] Viewed(12180) [PDF:5715KB] Downloaded(8448)  [HTML]
SONG Wanru, ZHAO Qingqing, CHEN Changhong, GAN Zongliang, LIU Feng [Abstract] Viewed(11396) [PDF:2004KB] Downloaded(9094)  [HTML]
XU Chang-ming, NAN Xiao-fei, WANG Jiao, XU Xin-he [Abstract] Viewed(11059) [PDF:392KB] Downloaded(3555)  [HTML]
LIU Shuaishi, CHENG Xi, GUO Wenyan, CHEN Qi [Abstract] Viewed(10722) [PDF:1012KB] Downloaded(7592)  [HTML]
WANG Guo-yin12ZHANG Qing-hua12, HU Jun1 3[Abstract] Viewed(10384) [PDF:482KB] Downloaded(9178)  [HTML]
CHEN Jian-mei, LIN Hong-fei, YANG Zhi-haoぁ [Abstract] Viewed(10335) [PDF:331KB] Downloaded(4387)  [HTML]
XU Yu-ru, PANG Yong-jieGAN Yong, SUN Yu-shan [Abstract] Viewed(10187) [PDF:733KB] Downloaded(9118)  [HTML]
WANG Chao, LIU Yiqun, MA Shaoping [Abstract] Viewed(9863) [PDF:2157KB] Downloaded(12668)  [HTML]
LIU Bing1,2, LI Ruilin1,2, FENG Jufu1,2 [Abstract] Viewed(9861) [PDF:4251KB] Downloaded(6333)  [HTML]
YE Zhi-fei1WEN Yi-min 2LU Bao-liang 1,3 [Abstract] Viewed(9797) [PDF:241KB] Downloaded(5032)  [HTML]
WANG Zhong1,2, LIU Gui-quan1,2,CHEN En-hong1,2[Abstract] Viewed(9675) [PDF:429KB] Downloaded(4267)  [HTML]
CHANG Liang, ZHANG Weitao, GU Tianlong, SUN Wenping, BIN Chenzhong [Abstract] Viewed(9541) [PDF:782KB] Downloaded(7517)  [HTML]
HU Yue1, LUO Dongyang1, HUA Kui1, LU Haiming2, ZHANG Xuegong1,3 [Abstract] Viewed(9330) [PDF:1624KB] Downloaded(4548)  [HTML]
XU RongJIANG Feng YAO Hong-xun [Abstract] Viewed(9100) [PDF:695KB] Downloaded(10613)  [HTML]
WANG Hong-ding, TONG Yun-hai, TAN Shao-hua, TANG Shi-wei, Y ANG Dong-qing [Abstract] Viewed(8812) [PDF:324KB] Downloaded(4735)  [HTML]
LIU Jia CHEN Zeng-qiang LIU Zhong-xin [Abstract] Viewed(8093) [PDF:1042KB] Downloaded(3493)  [HTML]
WANG Long, FU Feng, CHEN Xiao-jie, WANG Jing, WU Bin, CHU Tianguang, XIE Guang-ming [Abstract] Viewed(7971) [PDF:1177KB] Downloaded(5538)  [HTML]
ZENG Hualin1,2, HUANG Yuxuan1,2, CHAO Fei1,2, ZHOU Changle1,2 [Abstract] Viewed(7899) [PDF:1103KB] Downloaded(4126)  [HTML]
HE Hua-an1, HE Zhi-tao2, WANG Hua1 [Abstract] Viewed(7795) [PDF:506KB] Downloaded(7331)  [HTML]
GONG Zhenting1,2, CHEN Guangxi1,2, REN Xiali1,2, CAO Jianshou1,2 [Abstract] Viewed(7543) [PDF:3810KB] Downloaded(3429)  [HTML]
LIU Ding, GUO Lan-bin, YANG Yan-xi [Abstract] Viewed(7514) [PDF:469KB] Downloaded(7636)  [HTML]
CAO Zheng1ZHANG Xue-ping2CAO Xie-dong3YIN Xin2WANG Dong4 [Abstract] Viewed(7385) [PDF:312KB] Downloaded(6189)  [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems