Vol.16,No.5,2021
Foreword
Wu Wenjun Artificial Intelligence Highest Achievement Award
First Prize of Wu Wenjun Artificial Intelligence Natural Science Award
HUANG Qingming1,2, WANG Shuhui2, XU Qianqian2, LI Liang2, JIANG Shuqiang2 [Abstract] Viewed(5334) [PDF:7165KB] Downloaded(1707) [HTML]
First Prize of Wu Wenjun Artificial Intelligence Technology Invention Award
XIE Jiayang1, WANG Xingjian1, SHI Zhiguo1, WU Junfeng1, CHEN Jiming1, CHEN Qian2, WANG Bin3 [Abstract] Viewed(5907) [PDF:6728KB] Downloaded(1852) [HTML]
First Prize of Wu Wenjun Artificial Intelligence Science and Technology Progress Award
CHEN Enhong1, LIU Qi1, WANG Shijin2, HUANG Zhenya1, SU Yu1,2, DING Peng2, MA Jianhui1, ZHU Bo2 [Abstract] Viewed(5437) [PDF:6797KB] Downloaded(1614) [HTML]
GONG Dahan1,2, YU Longlong3, CHEN Hui2,4, YANG Fan1,2, LUO Pei5, DING Guiguang1,2 [Abstract] Viewed(3869) [PDF:5588KB] Downloaded(1511) [HTML]
ZHOU Jun1,2, ZHANG Zhiqiang2, CAO Yuetian2, ZHENG Xiaoling1 [Abstract] Viewed(4498) [PDF:5022KB] Downloaded(1555) [HTML]
YIN Baocai1,2, ZHANG Chaohui1, HU Yongli1,2, SUN Yanfeng1,2, WANG Boyue1,2 [Abstract] Viewed(4028) [PDF:6066KB] Downloaded(1512) [HTML]
CHU Dianhui1, WU Jun2, LIU Zhizhong3, TU Zhiying1, HU Xin1, LI Chunshan1, SU Huan1, XIA Yong1, GAO Xiyu2 [Abstract] Viewed(4163) [PDF:12511KB] Downloaded(1490) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems