Vol.14,No.2,2019
Machine Learning
CHEN Guihui, HE Long, LI Zhongbing, KANG Yuxin, JIANG Xiaoyu [Abstract] Viewed(4657) [PDF:1714KB] Downloaded(2017) [HTML]
YANG Zhengli, SHI Wen, CHEN Haixia, WANG Changpeng [Abstract] Viewed(5716) [PDF:1001KB] Downloaded(2074) [HTML]
DONG Xude1, XU Yuanping1, SHU Hongping1, ZHANG Chaolong1,2, LU Li1, HUANG Jian1 [Abstract] Viewed(5255) [PDF:1239KB] Downloaded(1989) [HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
LEI Fang1, XIONG Jianbin2, ZHANG Lei1, GUO Siyu3 [Abstract] Viewed(4676) [PDF:4652KB] Downloaded(1734) [HTML]
Intelligent Systems
TIAN Yong1,2, WANG Hongguang1, PAN Xinan1, HU Mingwei1,2 [Abstract] Viewed(5954) [PDF:1087KB] Downloaded(2647) [HTML]
Natural Language Processing and Comprehension
ALIYA Batur1, NURBIYA Yadikar1, HORNISA Mamat1, ALIMJAN Aysa2, KURBAN Ubul1 [Abstract] Viewed(5058) [PDF:1403KB] Downloaded(2020) [HTML]
Reviews
CHANG Liang, ZHANG Weitao, GU Tianlong, SUN Wenping, BIN Chenzhong [Abstract] Viewed(12625) [PDF:782KB] Downloaded(10173) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems