Vol.13,No.3,2018
Machine Learning
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
LIU Shengjiu1,2, LI Tianrui1,2, HORNG Xijin1,2,3, WANG Hongjun1,2, ZHU Jie1,2,4 [Abstract] Viewed(5213) [PDF:758KB] Downloaded(2096) [HTML]
NIU Dejiao, LIU Yawen, CAI Tao, PENG Changsheng, ZHAN Yongzhao, LIANG Jun [Abstract] Viewed(5836) [PDF:906KB] Downloaded(2150) [HTML]
Natural Language Processing and Comprehension
Munire,Muhetaer1,2,3, LI Xiao1,2, YANG Yating1,2, AZRAGUL4, ZHOU Xi1,2 [Abstract] Viewed(4557) [PDF:921KB] Downloaded(1601) [HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
LI Jingzheng1, YANG Xibei1,2, DOU Huili1, WANG Pingxin3, CHEN Xiangjian1 [Abstract] Viewed(5361) [PDF:1148KB] Downloaded(1777) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems