Vol.8,No.3,2013
Machine Learning
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
ZOU Meikui, YU Fei, LYU Chongyang, WANG Xingbin [Abstract] Viewed(3249) [PDF:2296KB] Downloaded(1888) [HTML]
LI Xiuying1, LI guiying2, MAO Lin1, XUE Jingyan1, MENG Hua1 [Abstract] Viewed(3651) [PDF:988KB] Downloaded(1957) [HTML]
Natural Language Processing and Comprehension
FANG Ran1,2, MIAO Duoqian1,2, ZHANG Zhifei1,2 [Abstract] Viewed(4179) [PDF:895KB] Downloaded(2753) [HTML]
HAN Zhongming, ZHANG Hui, ZHANG Meng [Abstract] Viewed(2927) [PDF:1062KB] Downloaded(2918) [HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
Reviews
SUN Qianru1,2, WANG Wenmin1, LIU Hong1,2 [Abstract] Viewed(4781) [PDF:3470KB] Downloaded(3071) [HTML]
HU Jinming1,2, SHI Xiaodong1,2, SU Jinsong3, CHEN Yidong1,2 [Abstract] Viewed(3300) [PDF:1032KB] Downloaded(2588) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems