Vol.11,No.1,2016
Machine Learning
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
FU Bo1, JIANG Yong1, WANG Hongguang1, JIANG Wendong2, SONG Yifeng1, WANG Cancan3, CHU Jinliang3, ZHAO Yanping4 [Abstract] Viewed(6662) [PDF:8393KB] Downloaded(3167) [HTML]
Knowledge Engineering
QIAO Lijuan1,2, XU Zhangyan1,2, XIE Xiaojun1,2, ZHU Jinhu1,2, CHEN Xiaofei2, LI Juan2 [Abstract] Viewed(5292) [PDF:851KB] Downloaded(1916) [HTML]
Natural Language Processing and Comprehension
Fundamentals of Artificial intelligence
Reviews
CHEN Yang1, QIN Hong2, LI Weijun2, ZHOU Xinqi3, DONG Xiaoli2, ZHANG Liping2, LI Haoguang2 [Abstract] Viewed(7827) [PDF:1410KB] Downloaded(3758) [HTML]
ZENG Hualin1,2, HUANG Yuxuan1,2, CHAO Fei1,2, ZHOU Changle1,2 [Abstract] Viewed(11160) [PDF:1103KB] Downloaded(6062) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems